Sportzalen

Akoestiek in sport-, gym-, en speelzalen

Onderzoek heeft aangetoond dat het (langdurig) blootstaan aan slechte akoestiek in overdekte sportaccommodaties een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Met name sportleraren en zweminstructeurs hebben hiermee te kampen. NOC-NSF hebben, na een groeiend aantal klachten, onderzoek gedaan en normen vastgesteld waaraan overdekte sportaccommodaties moeten voldoen. Reden waarom o.a. de ARBO en KVLO de controles hierop hebben verscherpt.
De combinatie van veel harde materialen en grote volumes zorgen voor veel (na)galm. Gevolg is dat met name stemgeluid op grotere afstanden slecht of niet verstaanbaar is. Hierdoor is het voor docenten of trainers vaak onmogelijk om zonder stemverheffing les te geven. Dit in een omgeving waar een hoge geluidsproductie door sporten al voor een rumoerige omgeving zorgen

Veel organisaties, zoals onderwijsinstellingen en gemeentes, conformeren zich aan deze normen om zodoende de gezondheid van werknemers en gebruikers te waarborgen.

AKOESTIEK MEESTERS partner voor akoestische oplossingen

Een oplossing in sportaccommodaties is afhankelijk van een aantal aspecten. AKOESTIEK MEESTERS is voor haar relaties een partner waarmee het probleem in kaart gebracht en opgelost wordt. Daarbij de huidige normeringen als leidraad hanterend
Sportzalen

Herkenbare problemen

  • lange nagalm
  • veel reflecties
  • communicatie moeilijk
  • stem- en gehoorproblemen
  • vermoeidheid
  • verhoogde hartslag
  • stress en onrust in de zaal

Plan van aanpak

En meting staat vaak aan de basis van de oplossing. Deze laat exact het probleem zien. Nagalmtijd en in welke frequentiegebieden het probleem zich voordoet. AKOESTIEK MEESTERS kan deze metingen voor u uitvoeren.
Aan hand hiervan wordt het aantal benodigde m2 absorptie materiaal berekend. Tevens wordt bekeken waar dit het beste gemonteerd kan worden. Vanaf de vloer omhoog, alleen in de bovenzijden van de hal of een combinatie hiervan.

Unieke naadloze sportpanele

AKOESTIEK MEESTERS levert als enige naadloze panelen waardoor een unieke uitstraling in de hal ontstaat.
De sportpanelen zijn voorzien van een hoogwaardige balvaste akoestische vulling. Daaroverheen wordt een z.g. schaduwdoek gespannen. Het geheel wordt afgespannen met een speciaal topdoek in een unie kleur naar keuze. Monteren we boven de 3 meter kunnen we de topdoeken ok voorzien van een print naar keuze.

De afwerking zorgt tevens voor een mooie uitstraling en voorkomt letselschade.

Normtabel akoestiek in sportaccommodaties/h3>

CATEGORIE
OMSCHRIJVING
VOLUME (M3)
NAGALM GEMIDDELD*

A1

GYMNASTIEKLOKAAL

             1700

1,0

A2

SPORTZAAL

  1701 – 2100

1,1

A3

1/3 SPORTHAL, SPORTZAAL

  2101 – 2400

1,2

B1

SPORTZAAL

  2401 – 3200

1,3

B2

SPORTZAAL

  3201 – 4350

1,4

B3

2/3 SPORTHAL

  4351 – 6300

1,5

C1

SPORTHAL

  6301 – 7400

1,7

C2

SPORTHAL

  7401 – 9500

1,8

C3

SPORTHAL

  9501 – 12400

1,9

D1

SPORTHAL

12401 – 17250

2,0

D2

SPORTHAL

17251 – 29000

2,3

*De nagalm is berekend uit een gemiddelde van de nagalmtijd in frequentiebereik

van 125 t/m 4000 hz