Onderwijs

Akoestiek in het onderwijs

Trends in het onderwijs veranderen, er wordt meer groepsgericht onderwijs gegeven.  Het kind staat centraal. Zowel bouw, verbouw en aanpassingen aan de lesomgeving moeten hierop aangepast worden. Akoestiek is een van de belangrijkste factoren. Dit heeft namelijk grote invloed op zowel leerprestaties als de gezondheid van leerkrachten.  Onderzoeken hebben aangetoond dat de relatie tussen slechte akoestiek en de invloed hierop op leerlingen en leraren erg groot is.

Herkenbare problemen

Ongemerkt kunnen er problemen in uw omgeving sluipen die veroorzaakt worden door een verkeerde akoestiek. Toepassen van eenvoudige akoestische oplossingen voorkomt de problemen en er ontstaat een gezonde en plezierige leeromgeving.

Herkent u een van onderstaande problemen?

 • Slechte verstaanbaarheid & Afleiding door omgevingsgeluiden
 • Overstemmen & Verveling
 • Rumoer & Achteruitgang leerprestaties
 • Irritatie & Groeiend verzuim
 • Concentratieverlies & Ziekmeldingen
 • Niet goed opletten & Vermoeidheid
 • Stress

Leerlingen automatisch minder rumoerig

Goede akoestiek heeft een positieve invloed op de interactie tussen leraar en leerlingen. Het creëert een rustige omgeving die uitnodigt om deel te nemen aan discussies en activiteiten. Er ontstaat een “deken van rust” in de klas omdat men zich niet meer hoeft te overstemmen. Hierdoor reageren leerlingen automatisch minder rumoerig en hoeven leerkrachten hun stem minder in te spannen. Een leraar kan ook gemakkelijker bepalen waar geluiden in de klas vandaan komen. Leerlingen handelen hier automatisch naar en het gedrag verbeterd.

Opstart lessen verbluffend snel

Leerlingen nemen ook beter lesstof op en het effect op het opstarten van lessen is verbluffend. Omdat men door minder galm in de klas elkaar niet meer automatisch wil overstemmen komt men rustiger de klas binnen en starten de lessen sneller. Dit betekent automatisch minder stress voor leraar en leerling. Het mooie is dat dit door de rustfactor akoestiek  automatisch gebeurt.

am_headerinside_onderwijs1

Betere verstaanbaarheid

Leerlingen zullen ook minder snel lessen durven te verstoren omdat direct duidelijk is vanwaar de onrust komt. De betere verstaanbaarheid zorgt er ook voor dat leerlingen sneller deelnemen aan discussies en sneller stof onthouden en toepassen. Leerprestaties verbeteren dus.

Akoestiek in sport-, en gymzalen

Voor sport-, gym-, en speelzalen bieden wij specifieke oplossingen. Wilt u meer weten over akoestiek in sportzalen? Bekijk dan de pagina sportzalen.

Stappenplan

Om een indicatie te geven van de problemen en hoe deze op te lossen moet men zich in een paar stappen afvragen  waar de problemen liggen en welke oplossing daar het beste bij past.

 • Hoe ervaart men de huidige situatie
 • Hoe zou men deze aangepast willen zien
 • Hoe worden de ruimtes gebruikt (groepslessen, collegeopstelling)
 • Wat zijn de storende elementen (verstaanbaarheid, nagalm, geluid over afstand)

Belang van lage frequenties bij kennisoverdracht

Het beheren van met name de lage frequenties is bij kennisoverdracht een voorwaarde. In bijvoorbeeld een lesomgeving vallen de medeklinkers daardoor weg en kunnen leerlingen de lesstof niet goed meer volgen.

Probeert u onderstaande zinnen eens te lezen. Wat gaat u het gemakkelijkste af?

 1. .E.A..       .A.      A.OE..IE.
 2. B.L.NG    V.N     .K..ST..K

Met name gehoorproblemen versterken dit effect. Aangetoond is dat in het onderwijs bijvoorbeeld 80% van de leerlingen wel eens lijdt aan tijdelijke gehoorbeschadiging. Denk hierbij o.a. aan verkoudheid of oorontstekingen. Een belangrijk deel van de lesstof word daardoor niet meer opgenomen.

Door het opvangen van hoekreflecties, extra reflectie bij leerkrachten toe te passen en het opvangen reflecties achter in de klas kan het probleem eenvoudig aangepakt worden. 

Gevolgen slechte akoestiek

Een slechte akoestiek in het onderwijs hebben zowel op leerkrachten als leerlingen een negatief effect. Bij een slechte akoestiek moeten leraren overstemmen, waardoor een hogere hartslag, concentratieverlies en irritaties ontstaan. Een heleboel gevolgen die kunnen optreden bij een slechte akoestiek in het onderwijs. Daarom is zeker in het onderwijs een goede akoestiek van groot belang.

school

Ruimte akoestiek in programma van eisen frisse scholen 2015

Ruimteakoestiek in leslokalen is het realiseren van een goede tot uitstekende spraakverstaanbaarheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat galm in de ruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Voor leslokalen bestaat er een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid geluidabsorptie in de ruimte en de nagalmtijd. Met de vereiste nagalmtijden wordt bij klasse C en B een goede spraakverstaanbaarheid gerealiseerd, bij klasse A is de spraakverstaanbaarheid zelfs uitstekend.

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad bij het realiseren van Frisse Scholen. Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver‐ en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties.

Het ambitieniveau van de school bepaald aan welke klasse de school zich kan en wil conformeren.
Er bestaan 3 niveaus die we even kort toelichten.

 • NIVEAU C – VOLDOENDE
  De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,8 s.
 • NIVEAU B – GOED
  De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,6 s.
  De in de 125 Hz octaafband gemeten nagalmtijd mag maximaal 30% afwijken van de gemiddelde nagalmtijd.
 • NIVEAU A – UITMUNTEND
  De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,4 s.
 • AANVULLENDE NORM FRISSE SCHOLEN
  De nagalmtijd* in ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of meer en verkeersruimten mag gemiddeld maximaal 0,8 sec zijn (klasse C). In ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of minder is dit maximaal 0,6 sec. (klasse B).

Voor alle eisen geldt dat hieraan minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

*De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz (spraakgebied)

**Bron Programma van Eisen Frisse Scholen

Meting en producten AKOESTIEK MEESTERS

Akoestiek Meesters heeft een uitgebreid productgamma welke zorg zal dragen voor een optimale akoestiek in leslokalen, verkeersruimten en/of sport- en gymzalen. Een vrijblijvende meting vooraf
Laat direct zien in hoeverre de ruimten eventueel geoptimaliseerd moeten worden. Advies, productie en montage van oplossingen voeren we 100% met ons eigen team voor u uit.