am_headerinside_beton2

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het goed functioneren is dat plafonds onbedekt blijven.

Betonkernactivering is in het huidige bouwen een steeds vaker terugkomend element. Men gebruikt thermisch actieve bouwlaag systemen (TABS). Deze techniek is onderdeel van “het groene”  bouwen en levert op lange termijn energiebesparing op. Klimaatbeheersing van het gebouw verloopt via leidingen in het betondek. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het goed functioneren is dat plafonds onbedekt blijven. Door toepassing van vrij hangende akoestische panelen kan op een efficiënte manier geluidsabsorptie gerealiseerd worden zonder het klimaat systeem negatief te beïnvloeden.

Maximaal mag ca. 30% tot 40% van het plafond oppervlak op deze manier van panelen voorzien worden. Akoestiek Meesters heeft hiervoor oplossingen in de vorm van plafondpanelen in diverse maatvoeringen en vormen.