Nieuws

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het creëren van optimale omstandigheden om te werken, leren of te genezen is zorgen voor goede ruimteakoestiek.

Bepalend hiervoor is het gebruik en de toepassing van de ruimte. Een goede geluidsomgeving is meetbaar maar wordt ook sterk bepaald door persoonlijke voorkeur. De akoestiek in een ruimte wordt bepaald door een combinatie van factoren. Door steeds modernere bouwtechnieken en het gebruik van harde materialen is een van de storende gevolgen een hinderlijke nagalm. Een ander nadelig gevolg is geluidsreflectie (flutterecho). Slechte akoestiek heeft hierdoor  gevolgen voor spraakverstaanbaarheid en geluidsoverdracht.

Het toevoegen van een (te berekenen) hoeveelheid m2 geluidsabsorberend materiaal minimaliseert deze negatieve effecten.

Ontstaan van galm

Galm ontstaat als geluidsgolven reflecteren op harde oppervlakken. Deze geluiden bereiken de toehoorder later dan het brongeluid (spraak of muziek). Hierdoor wordt de verstaanbaarheid nadelig beïnvloed.  Door juiste toevoeging van geluidsabsorberende materialen worden  gewenste geluiden benadrukt en ongewenste geluiden buiten gesloten. Hoe hoger de absorptiewaarde van het akoestisch materiaal, hoe minder m2 toegepast hoeven te worden.

Frequenties

De belangrijkste frequenties waar we mee te maken hebben liggen voor spraak tussen de 250 en 2000 Hertz en voor muziek tussen de 125 en 4000 hertz.

Hoge frequenties zijn , door de korte geluidsgolven, eenvoudig te absorberen. Lage frequenties zijn daarentegen moeilijk te absorberen vanwege de langgerekte golven. Dit betekent dat het gebruik van de ruimte bepaald welke absorptie toegepast moet worden. In een leeromgeving is het belangrijk met name de lage frequenties te absorberen in een kantooromgeving is het juist van belang het geluidsverval te controleren en beheersen.

Het beheren van met name de lage frequenties is bij kennisoverdracht een voorwaarde. In bijvoorbeeld een lesomgeving vallen de medeklinkers daardoor weg en kunnen leerlingen de lesstof niet goed meer volgen.

Probeert u onderstaande zinnen eens te lezen. Wat gaat u het gemakkelijkste af?

01.    .E.A..       .A.     A.OE..IE.

02.   B.L.NG    V.N     .K..ST..K

Met name gehoorproblemen versterken dit effect. Aangetoond is dat in het onderwijs bijvoorbeeld 80% van de leerlingen wel eens lijdt aan tijdelijk gehoorbeschadiging. Denk hierbij o.a. aan verkoudheid of oorontstekingen. Een belangrijk deel van de lesstof word daardoor niet meer opgenomen.

Conclusie

Goede akoestiek is een samenspel tussen meetbare parameters en persoonlijke voorkeur. Uitgangspunt is wel altijd het gebruik van de ruimte.