Geluidsisolatie

Wat is geluidsisolatie?

Geluidsisolatie streeft een ander doel na dan de akoestische verbetering van een ruimte. Geluidsisolatie wordt vooral met voornamelijk 2 redenen toegepast: ongewenst geluid buiten een ruimte houden en anderzijds geluid binnen een ruimte houden. Onder geluiden die men graag buiten wil houden vallen bijvoorbeeld straatlawaai, treinen, vliegtuigen etc. Geluid dat binnenhuis gehouden moet worden is luide muziek, spelende kinderen en geluid van een TV bijvoorbeeld. Door het creëren en toevoegen van massa, realiseert men de beste manier van geluidsisolatie. Hoe meer massa, hoe minder gemakkelijk de geluidstrillingen hier een weg door vinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een spouw welke opgevuld wordt met isolatiemateriaal of dubbelglas.U kunt geluidsisolatie daarnaast herkennen aan de hoge densiteit en het gewicht.

Geluidsisolatie toepassen

Een andere manier om geluidsisolatie te realiseren, is het toepassen van absorberende materialen. Deze materialen voorkomen met name weerkaatsing of reflectie van geluid. Met name in moderne bouw worden veel strakke en gladde materialen toegepast waardoor er een galm ontstaat. Middels de absorberende panelen wordt dit voorkomen en wordt geluidsenergie (trillingen) opgevangen. Er is dus een verschil tussen geluid absorberen en geluid isoleren. In een ruimte die goed geïsoleerd is kan er wel degelijk sprake zijn van een slechte akoestiek of slechte spraakverstaanbaarheid. Geluidsisolatie is vaak noodzakelijk als er sprake is van ongewenst geluidsoverdracht.

Indien de isolatie tussen de twee ruimtes niet tot aan het bouwplafond voldoende toegepast is zal het geluid gemakkelijk van de ene in de andere ruimte te horen zijn. Dit geldt tevens voor electrakokers en betimmeringen van luchtkokers e.d. tussen elke verblijfsruimte dienen alle openingen goed geïsoleerd te worden middels bijvoorbeeld pur schuim of isolatie wol.

Wil je meer weten over geluidsisolatie of de beschikbare oplossingen, neem dan contact met ons op!