Geluidsabsorptie

Wat is geluidsabsorptie?

Indien er in een ruimte sprake is van een storende nagalm, dient de ruimte voorzien te worden van extra geluidsabsorberend materiaal. Afhankelijk van de nagalm is de hoeveelheid toe te voegen materiaal te bepalen. We kunnen dit exact bepalen door een (ruis)meting te doen. Deze meting laat exact de hoogte van de  nagalm in elk frequentiegebied zien, variërend van 125 Hrz tot 4000Hrz. De norm (bepaald door bijvoorbeeld de Arbo, NOC-NSF of het bouwbesluit) die voor elke ruimte geldt, kunnen we door extra toevoeging van geluidsabsorberende materialen bereiken. Geluidsabsorptie is het verschijnsel dat geluidsenergie wordt omgezet in warmte. Het geluid ‘verdwijnt’ dan in het absorptiemateriaal. De druk probeert het materiaal te vervormen en dit kost energie. Geluidsabsorptie wordt daarnaast ook wel eens geluiddemping genoemd.

Afhankelijk van het absorptievermogen van het materiaal wordt een gedeelte van deze energie weer teruggekaatst in de ruimte. Het andere gedeelte wordt in de vorm van warmte in het materiaal opgeslagen. Goed absorberende materialen hebben een gemiddelde NRC waarde (Noise Reduction Coëfficient) die varieert tussen 0.85 en 1.0. Wanneer de NRC waarde op 1.o uitkomt, noemen we dat het OR effect (Open Raam), 1.0 is vergelijkbaar alsof er een raam openstaat. Hierin verdwijnt het geluid volledig en wordt er niets de ruimte in weerkaatst. De panelen die we als Akoestiek Meesters gebruiken, hebben de hoogst gangbare waardes. Dus variëren (afhankelijk van het frequentiegebied) gemiddeld tussen de 0.85 en 1.0. de panelen zijn Peutz getest en testrapporten zijn natuurlijk beschikbaar. Panelen variëren van plafondeilanden tot wandpanelen en panelen voorzien van diverse uniestoffen of zelfs Acoustic Art prints. Hierdoor is geluidsabsorptie niet alleen een effectief maar ook esthetisch toepasbaar.

Wil je meer weten over de geluidsabsorptie in een ruimte, neem dan contact met ons op.